لیست اخبار صفحه :1
هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف آمیودارون تزریقی
اطلاعیه شماره 127 ADR

هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف آمیودارون تزریقی

گروه ثبت و بررسی ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت، گزارش هایی مبنی بر عوارض داروی آمیودارون دریافت نموده که در بسیاری از موارد عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام تجویز و مصرف داروی مذکور منجر به بروز عوارض دارویی شده است. به همین دلیل توجه به برخی نکات در مصرف داروی آمیودارون تزریقی ضروری است.

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب