رسیدگی به شکایات

مراجعه کننده محترم

برای ثبت و پیگیری شکایات خود از واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران (مناطق شهرداری تهران شامل مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷ و ۱۹، شهرری و حومه شهرری، اسلامشهر و حومه اسلامشهر) می توانید به یکی از دو روش زیر اقدام نمائید:

۱- تکمیل فرم های آنلاین ثبت و رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو

۲- تماس با شماره تلفن گویای: ۶۶۴۶۹۷۲۷

۳- تلفن ثبت و رسیدگی به شکایات مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (داروخانه های تحت پوشش): ۶۶۹۷۷۶۳۸-۶۴۴۳۲۴۲۶

۴- تماس با شماره تلفن گویای سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۱۹۰

۵- تماس با شماره تلفن گویای سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران: ۸۱۶۳۴۱۱۴

 

ثبت شکایات اداره دارو

ثبت شکایات اداره غذا

ثبت شکایات اداره مکمل