لیست اخبار صفحه :1
برگزاری شانزدهمین کمیسیون فنی قانونی غذایی و سومین کمیسیون فنی آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

برگزاری شانزدهمین کمیسیون فنی قانونی غذایی و سومین کمیسیون فنی آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

جلسه‌ای با هدف بررسی پرونده های مربوط به صدور/ اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی (پروانه ساخت، پروانه مسئول فنی و ...) ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و سایر موضوعات برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

پانزدهمین کمیسیون فنی قانونی غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو برگزار شد

پانزدهمین کمیسیون فنی قانونی غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو برگزار شد

جلسه‌ای با هدف بررسی پرونده های مربوط به صدور/ اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی (پروانه ساخت، پروانه مسئول فنی و ...) ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و سایر موضوعات برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه‌ای با هدف بررسی پرونده های مربوط به صدور/اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی (پروانه ساخت، پروانه مسئول فنی و ...) ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و سایر موضوعات برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب