دفتر ریاست
دفتر ریاست
معرفی

معاونت غذا و دارو وظیفه نظارت بر ایمنی، بهداشت، اصالت و سلامت تمامی کالاهای دارای مصرف انسانی شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، طبیعی، مکمل، سنتی وتجهیزات و ملزومات پزشکی را که فرآورده های سلامت نامیده می شوند به عهده دارد و مردم به اعتبار نظارت ها و اعتماد به اقدامات نظارتی انجام شده، آنها را مصرف می کنند.

چشم انداز

 • ارتقای سطح سلامت جامعه
 • افزایش سطح امنیت مواد خوراکی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی
 • ارتقا و بهبود دسترسی مردم به خدمات دارویی
 • افزایش سطح تکنولوژی و دانش فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو، غذا، آرایشی و بهداشتی
 • تقویت واحد پژوهش و ارتقاء کیفی نظام اطلاع رسانی
 • اعمال نظام پایش، نظارت و ارزیابی
 • ارتقاء سطح آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی کارخانجات تولیدی
 • توزیع عادلانه خدمات دارویی و بهبود دسترسی مردم در مناطق تحت پوشش
 • ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات
 • کاهش میزان تخلفات در حوزه دارو و غذا و آرایشی و بهداشتی
 • کاهش میزان تخلفات و مبارزه با قاچاق در حوزه کالاهای سلامت

مطالب اخیر