• كسب مدال نقره توسط تيم شناي آقایان معاونت غذا و دارو در مسابقات كاركنان دولت استان تهران
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: کسب مدال نقره در شناي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بخش آقايان و عناوين نائب قهرماني و سومي در مسابقات شناي كاركنان دولت در سطح استان تهران اعلام شد.

 • جلسه کمیته دارو درمان و بررسی فارماکوپه بیمارستانی
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: جلسه کمیته دارو درمان و بررسی فارماکوپه درمرکز قلب تهران برگزار شد.

 • کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو
 • کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی