• برگزاری سومين جلسه قطب يك كشوري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي واحد دارو و مخدر در معاونت غذا و دارو.
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: سومين جلسه قطب يك كشوري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي واحد دارو و مخدر در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

 • نظارت وزارت بهداشت بر تولید خمیر مرغ/ تضمین سلامت خمیر مرغ تولیدی در کشور.
 • مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی وزارت بهداشت: تا زمانی که در وزارت بهداشت در مورد سلامت خمیر مرغ مطمئن نشویم، استفاده از آن در محصولات غذایی مجاز نخواهد بود.

 • برگزاری نشست قطب چهار كشوري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در معاونت غذا و دارو دانشگاه.
 • جلسه قطب چهار كشوري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با حضور دكتر ديناروند، معاون وزير، مديركل بازرسي، معاونين غذا و دارو، روسا، مديران نظارت بر مواد غذايي، دارويي و آزمايشگاه قطب چهار كشوري برگزار شد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی