• سومین کمیته فنی و قانونی بررسی و صدور مجوز بهداشتی واحد های تحت پوشش معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه: باهدف بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

 • کنفرانس علمی یک‌ روزه خطاهای دارویی و عوارض ناخواسته دارویی، تجهیزات پزشکی
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: کنفرانسی باهدف راهکارهای جلوگیری از رخدادهای خطاهای دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار شد.

 • دومین کمیته فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی واحد های تحت پوشش معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: دومین  کمیته فنی و قانونی کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی واحدهای  تحت پوشش معاونت غذا و دارو با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی