• همایش هفته سلامت/ توجه مصرف‌کنندگان به برچسب محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: کارشناس ارشد آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه، تاریخ تولید، انقضا، پروانه ساخت معتبر، جدول ارزش غذایی و موارد منع مصرف را از عوامل مهم در سلامت مواد غذایی دانست.

 • همایش هفته سلامت / تاثیر سلامت و ايمني مواد غذايي بر سلامت و تندرستی انسان
 • روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: همایش هفته سلامت با محوریت تغذیه ی سالم که بر اساس در نظر گرفتن تمامی احتیاجات بدن ما تنظیم شده برگزار شد.

 • همایش هفته سلامت / فرآیند واردات و قاچاق کالا در معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران : جهت صدور مجوز واردات و کنترل ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی فرآیندهای متفاوتی صورت می‌گیرد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی