• کمیسیون بررسی موارد عدم انطباق محصولات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: کمیسیون بررسی موارد عدم انطباق محصولات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با حضور اعضای کمیسیون در دفتر معاوت غذا و دارو تشکیل شد.

 • پنجمین کمیته فنی و قانونی بررسی و صدور مجوز بهداشتی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: پنجمین کمیته فنی و قانونی باهدف بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

 • تقدیر دکتر حاجی محمودی از کارکنان معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: در جلسه شورای مدیران دکتر منان حاجی محمودی از زحمات بی‌دریغ دو تن از کارکنان تقدیر کرد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی