• استقبال بازدیدکنندگان از غرفه معاونت غذا و دارو در نمایشگاه هشتادمین سالگرد تصویب قانون تأسیس دانشگاه
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: خدمات و دستاوردهای معاونت غذا و دارو در طی برگزاری نمایشگاه هشتادمین سالگرد تصویب قانون تأسیس دانشگاه مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

 • بازدید رییس دانشگاه در افتتاحیه نمایشگاه هشتادمين سال تصويب قانون تأسيس دانشگاه / غرفه معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: بازدید رييس دانشگاه، معاونان، اساتید، دانشجویان و کارکنان، از نمايشگاه هشتادمين سال تصويب قانون تأسيس دانشگاه؛ غرفه معاونت غذا و دارو به عمل آمد.

 • بازدید مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران از غرفه معاونت
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ از غرفه معاونت غذا و دارو و سایر غرفه ها بازدید به عمل آوردند.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی