• برگزاری دومين هم‌انديشي دبيران شوراي قطب‌ها حوزه غذا و دارو سراسر کشور.
 • دومين هم‌انديشي دبيران شوراي قطب‌هاي حوزه غذا و دارو كشور به‌منظور بررسي پيشنهاد‌هاي طرح تحول سلامت در حوزه غذا و دارو و نهايي سازي پيش‌نويس آيين‌نامه شوراي كشوري قطب‌ها برگزار شد.

 • تأكيد دكتر حاجي محمودي بر مصرف منطقي دارو در بيمارستان‌ها.
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: دكتر حاجي محمودي در دومين گردهمايي و هم‌انديشي دبيران قطب كشوري به بررسي روند مصرف دارويي بيمارستان‌ها و تدوين فارماكوپه در حوزه غذا و داوري تهران پرداخت.

 • برگزاری سومين جلسه قطب يك كشوري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي واحد دارو و مخدر در معاونت غذا و دارو.
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: سومين جلسه قطب يك كشوري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي واحد دارو و مخدر در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی