• برگزاری جلسه آموزشی تکمیلی تجهیزات پزشکی ارتوپدی توسط معاونت غذا و دارو در تاریخ چهارشنبه دوم مهر ۹۳.
 • جلسه آموزشی تکمیلی تجهیزات پزشکی ارتوپدی در تاریخ چهارشنبه دوم مهر ماه در محل سالن G۵ سازمان مرکزی دانشگاه طبقه همکف ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.

 • ضرورت توجه عامه مردم به بحران آب/ سد لار و لتیان تنها برای چند روز تهران را کفاف می‌دهد.
 • وضعیت ذخایر آبی تهران بحرانی تر از چیزی است که در تصور عامه مردم وجود دارد. ۱۳ استان دیگر هم در صف ممنوع کردن فعالیت های کشاورزی به دلیل بحران آب هستند.

 • تغییر نشانی و شماره تلفن ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم و مرکز پاسخگویی ۱۴۹۰
 • مرکز پاسخگویی سلامت ۱۴۹۰ و ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو از تاریخ ۱۸ مرداد ۹۳ به ساختمان دانش کیان نقل مکان کرده است.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی