• بررسی و هم اندیشی ارگانهای نظارتی بر مشکلات مربوط به بازرسی مشترک در معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: بررسی و هم‌اندیشی مشکلات مربوط به بازرسی مشترک با ارگانهای نظارتی در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

 • برگزاری پنجمين گردهمايي و هم‌انديشي معاونین غذا و دارو قطب چهار كشوري
 • پنجمين گردهمايي و هم‌انديشي معاونین غذا و دارو قطب چهار كشوري، با حضور دكتر هدايت حسيني مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

 • پیگیری عملکرد همکاران راننده خودرو سرویس شهر مستقر در معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومي معاونت  غذا و دارو: پیگیری عملکرد همکاران راننده خودرو سرویس شهر مستقر در معاونت غذا و دارو با حضور دکتر ابوالفضل نجاریان مشاور اجرایی معاونت غذا و دارو در محل دفتر مشاور معاونت برگزار شد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی