• مراسم هفته سلامت دانشکده داروسازی میزبان توصیه های خودمراقبتی معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: معاونت غذا و دارو در مراسم هقته سلامت دانشکده داروسازی حضورداشت.

 • شعار سومین روز از هفته سلامت/ خانواده، خاستگاه خودمراقبتي
 • یک عمر سلامتی با خودمراقبتی امروز/۱ تا ۷ اردیبهشت ۹۳/ واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو

 • توصیه های خودمراقبتی معاونت غذا و دارو در نمایشگاه جشن میلاد حضرت زهرا(س)
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: معاونت غذا و دارو در نمایشگاه جشن ميلاد حضرت زهرا (س) با توصیه های خودمراقبتی به استقبال بازدید کنندگان رفت.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی