• قدردانی معاون غذا و دارو از داروسازان به مناسبت روز داروساز
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: معاونت غذا و دارو از داروسازان و داروخانه‌های تحت پوشش معاونت غذا و دارو در روز داروساز قدردانی کرد.

 • هشتمین کمیته فنی و قانونی بررسی و صدور مجوز بهداشتی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه: کمیته فنی و قانونی باهدف بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

 • جلسه تدوین و راهبردهای فرهنگی در معاونت غذا و دارو
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: جلسه‌ای با هدف بررسی و راهکارهای فرهنگی در جهت مشارکت واحدهای مختلف برگزار شد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • قابل توجه کلیه شرکت های (غذایی، آرایشی و بهداشتی) و مسئولین فنی
 • اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام شرکت ها و مسئولین فنی در سامانه مدیریت اطلاعات فراورده های سلامت

 • دستورالعمل و راهنماي درج نشانگر رنگي تغذيه اي (چراغ راهنماي تغذيه اي جدید)
 • دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای و زمان بندی و برنامه اجرائی دستورالعمل نشانگر رنگی تغذیه ای

 • اعلام شماره حساب های جدید تعرفه های ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • سازمان غذا و دارو شماره حساب های جدید واریز تعرفه های ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اعلام کرد.

  اولقبل۱۲بعدآخر

 • قابل توجه متقاضیان تاسیس داروخانه
 • تغییر زمان ثبت نام متقاضيان تاسيس داروخانه