• جلسه کمیته دارو و تجهیزات و بررسی فارماکوپه بیمارستانی
 • روابط عمومي معاونت غذا و دارو: جلسه کمیته "دارو و درمان" و بررسی فارماکوپه در محل بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

 • اعلام اسامی برندگان مسابقه غرفه معاونت غذا و دارودر نمایشگاه هشتادمین سالگرد تصویب قانون دانشگاه
 • روابط عمومی معاونت غذا و دارو: اسامی برندگان مسابقه غرفه معاونت غذا و دارو ویژه بازدیدکنندگان اعلام شد.

 • نشست مشترک معاونت غذا و دارو با شرکت‌های ده‌گانه پخش دارویی
 • روابط عمومی معاونت و دارو: نشست مشترک معاونت غذا و دارو با شرکت‌های ده‌گانه پخش دارویی در معاونت غذا و داروی دانشگاه برگزار شد.

  اولقبل۱۲۳۴بعدآخر

 • سامانه مدیریت فرآیند های نظارت بر امورتخصصی معاونت غذا و دارو (نرم افزار آویژه)
 • از این نرم افزار جهت کنترل و ساماندهی فرآیندهای تخصصی معاونت غذا و دارو استفاده میشود

 • نرم افزار توزیع داروهای خاص
 • از عملکرد های نرم افزار توزیع داروهای خاص میتوان به ...

 • نرم افزار واحد مخدر
 • این نرم افزار از دو قسمت تشکیل شده است که مربوط به درخواست های دانشگاه و درخواست های بیماران می باشد

 • دستاوردها و نوآوری های کشوری
 • دستاوردها و نوآوری های کشوری معاونت غذا و دارو

 • طراحی و ساخت دستگاه متادون دیسپنسر
 • طراحی و ساخت سیستم شبکه ای توزیع دارو در مراکز ترک اعتیاد به منظور کاهش خطاهای دارو درمانی

 • طراحی و ساخت ترالی هوشمند
 • سیستم توزیع هوشمند دارو به بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی