لیست اخبار صفحه :1
خدمات داروساز در داروخانه
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

خدمات داروساز در داروخانه

به مناسبت 5 شهریور ماه زادروز حکیم زکریای رازی و روز داروساز ویدیویی از سری آموزش های تخصصی با حضور کارشناس واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور، دکتر مائده دهاقین در خصوص خدمات داروساز در داروخانه منتشر شد.

نقش داروها در اختلالات تیروئید
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

نقش داروها در اختلالات تیروئید

به مناسبت روز جهانی تیروئید ویدیویی از سری آموزش های تخصصی با حضور کارشناس واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور، دکتر مائده دهاقین در خصوص نقش داروها در اختلالات تیروئید منتشر شد.

 ارتباط بین عناصر کمیاب و تیروئید
ویدیو غذائی،آرایشی و بهداشتی

ارتباط بین عناصر کمیاب و تیروئید

به مناسبت هفته جهانی تیروئید ویدیویی از سری آموزش های تخصصی با حضور کارشناس واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور، مهندس زهرا کامرانی در خصوص ارتباط بین عناصر کمیاب و تیروئید منتشر شد.

پیشگیری از مسمومیت های غذایی در سفر
ویدیو غذائی،آرایشی و بهداشتی

پیشگیری از مسمومیت های غذایی در سفر

به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز ویدیویی از سری آموزش های تخصصی با حضور کارشناس واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور، مهندس زهرا کامرانی در خصوص پیشگیری از مسمومیت های غذایی در سفر منتشر شد.

ساماندهی قفسه دارویی خانه و نظافت منزل
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

ساماندهی قفسه دارویی خانه و نظافت منزل

به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز ویدیویی از سری آموزش های تخصصی با حضور کارشناس واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور، دکتر مائده دهاقین در خصوص ساماندهی قفسه های دارویی در منزل منتشر شد.

توصیه های دارویی در سفر
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

توصیه های دارویی در سفر

به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز ویدیویی از سری آموزش های تخصصی با حضور کارشناس واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور، دکتر ریحانه حاجی شاه در خصوص توصیه های دارویی در سفر منتشر شد.

ویدئو  مسمومیت با آلومینیوم فسفید (قرص برنج) بخش دوم
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

ویدئو مسمومیت با آلومینیوم فسفید (قرص برنج) بخش دوم

مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید) از موارد نسبتا شایع در کشور می باشد،که متاسفانه مرگ و میر بالایی به همراه دارد.دراثر آزادسازی گاز سمی فسفین عملکرد آنزیمی، میتوکندریایی و تنفس سلولی دچار اختلال شده و در نتیجه اغلب ارگان های بدن دچار آسیب می شوند.

ویدیو پیشگیری از مسمومیت ها، کلیات و مدیریت مسمومیت با سرب، ویژه کادر درمان
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

ویدیو پیشگیری از مسمومیت ها، کلیات و مدیریت مسمومیت با سرب، ویژه کادر درمان

ویدیو از سری آموزشی های تخصصی با حضور دکتر نگین داودی دستیار تخصصی داروساز بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص پیشگیری از مسمومیت ها، کلیات و مدیریت مسمومیت با سرب، ویژه کادر درمان منتشر شد.

ویدئو مسمومیت با آلومینیوم فسفید (قرص برنج) بخش اول
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

ویدئو مسمومیت با آلومینیوم فسفید (قرص برنج) بخش اول

ویدیو از سری آموزش های تخصصی با حضور دکتر امیر محمد یاریاری دستیار تخصصی داروساز بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص پیشگیری از مسمومیت ها و کلیات و مدیریت مسمومیت با قرص برنج (آلومینیوم فسفید) برای کادر درمان منتشر شد.

راهکارهای تجویز و مصرف بهینه محلول های تزریقی با حجم بالا(سرم قندی و نمکی)
ویدیو آموزشی پزشکی و دارویی

راهکارهای تجویز و مصرف بهینه محلول های تزریقی با حجم بالا(سرم قندی و نمکی)

ویدیو از سری آموزش های تخصصی با حضور دکتر حنانه برادران متخصص داروسازی بالینی و مدیریت اداره نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص راهکارهای تجویز و مصرف بهینه محلول های تزریقی با حجم بالا (سرم).

متن استاتیک شماره 1281 موجود نیست
تنظیمات قالب