رئیس اداره امور اداری و عمومی : مهندس مریم  محمدزاده جمالیان

شماره تماس : 66977646

وظایف:

 • اجرای کلیه قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستور العمل های ابلاغ شده ازسوی حوزه ستاد دانشگاه و پیگیری بر حسن اجرای آنها
 • نظارت بر اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی، امور مالی و معاملاتی، و غیره ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه
 •  نظارت بر واحدهای زیرمجموعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و ارائه پیشنهادات و گزارش های مرتبط مطابق با اولویتهای  معاونت
 • برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه­‌ی فعالیت­‌های منابع انسانی ، پشتیبانی ، دبیرخانه، میزخدمت،  امور تدارکات و کارپردازی، امور آموزشی ، بیمه نامه ها ، امور خدمات،  امور نقلیه، امور تاسیسات و تعمیرات، امور قراردادها، ارزیابی عملکرد کارکنان ، امور وزرشی  و .....
 • برنامه ریزی ، مصاحبه و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز
 • ارائه کلیه گواهی ها جهت پرداخت های پرسنلی
 • انجام کلیه مکاتبات اداری و پرسنلی ( اعمال مدرک تحصیلی ، اشتغال به کار ، تسویه حساب ، اعلام نیاز ، جذب نیرو ، شروع و پایان کار ، مرخصی بدون حقوق ، ماموریت و انتقال و ......)
 • برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر ارزیابی عملکرد معاونت به منظور صیانت از حقوق شهروندی
 • اجرای کلیه قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستور العمل های انضباطی و رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعمل مربوطه
 • اتخاذ تصمیمات و تمهیدات لازم جهت مدیریت تامین سوخت، آب و برق، حفظ وسایل، تجهیزات تاسیساتی، حرارتی، ارتباطی و ملزومات اداری
 •  ارتباط لازم با حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه و شرکت در جلسات مربوطه و همچنین ارتباط با مدیران زیرمجموعه آن معاونت
 • شرکت در جلسات ،کمیسیون های مختلف ، همایش ها و سمینارها
 • نظارت و  ساماندهی لازم  بر تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی
 • ارائه گزارش­‌های لازم به معاون غذا و دارو در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • ساماندهی و برنامه­‌ریزی لازم جهت دریافت مجوز های لازم
 • هماهنگی ،  برنامه ریزی و اجرا جهت برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها، جشن‌ها و ... در معاونت