مشاور اجرایی: دکتر ابوالفضل نجاریان

شماره تماس: 66477330  - 64432410

 شماره فکس: 64432403

اهم وظایف:

نظارت بر انجام و ارتقاء فرآیندهای معاونت غذا و دارو با هدف ارتقاء کمی و کیفی آنها

• بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات با هدف ارائه راه کار و پیگیری و اهتمام در جهت رفع آنها و پیشگیری از هرگونه عامل اختلال یا کندی در ارائه خدمات

• پیگیری امور و برنامه ریزی مبارزه با قاچاق اقلام سلامت محور

• شرکت در جلسات برون سازمانی و درون سازمانی با هماهنگی اینجانب

• هماهنگی لازم بین ادارات و واحدهای معاونت در جهت پیشبرد موارد خاص و انجام به موقع و بهینه وظایف

• پیگیری و نظارت بر روند ارزیابی عملکرد معاونت بر اساس برنامه عملیاتی تدوین شده و ارائه شیوه های جدید تحقق حسن عملکرد

• نظارت و پیگیری روند رسیدگی به شکایات وارده در حوزه های مختلف معاونت و تسریع در پاسخ آنها

• هماهنگی جلسات قطب منطقه ده آمایش کشوری و پیگیری مصوبات• هماهنگی و برگزاری شورای مدیران و جلسات هفتگی و پیگیری مصوبات

• تلاش در جهت جذب حداکثری اعتبارات و هزینه کرد منطقی آنها

• نظارت بر توزیع عادلانه پرداخت ها و مزایای پرسنلی

• پیگیری امور مرتبط با شرکت های دانش بنیان با همکاری تنگاتنگ مدیران و مسئولین محترم مرتبط معاونین

• پیگیری امور مرتبط با فعالیت های فرهنگی، خیرین، بسیج جامعه پزشکی، صیانت از حقوق شهروندی، امر به معروف و نهی از منکر

• برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود، توسعه و بکارگیری صحیح منابع انسانی و ارتقاء امور رفاهی کارکنان