درباره معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو در سال ۱۳۸۵ با ارتقا سطح از مدیرت دارو،غذا و آزمایشگاه به معاونت تبدیل و در حال حاضر با شش مدیریت فعالیت می نماید:

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

و بسیج، روابط عمومی، انفورماتیک و حراست می باشد.

تاریخچه
درباره معاونت غذا و دارو
دکتر سید اسمعیل سادات ابراهیمی
سرپرست معاونت غذا و دارو
دانشیار دکتری تخصصی شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیشتر
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب