لیست اخبار صفحه :1
هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف آمیودارون تزریقی
اطلاعیه شماره 127 ADR

هشدار در خصوص نکات ایمنی مصرف آمیودارون تزریقی

گروه ثبت و بررسی ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت، گزارش هایی مبنی بر عوارض داروی آمیودارون دریافت نموده که در بسیاری از موارد عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام تجویز و مصرف داروی مذکور منجر به بروز عوارض دارویی شده است. به همین دلیل توجه به برخی نکات در مصرف داروی آمیودارون تزریقی ضروری است.

برگزاری جلسه بازنگری آئین نامه کمیته کشوری و کمیته های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو

برگزاری جلسه بازنگری آئین نامه کمیته کشوری و کمیته های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو

جلسه بازنگری آئین نامه های کمیته کشوری و کمیته های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو با هدف ارتقاء سطح کیفی تجویز و مصرف منطقی دارو ،جلوگیری از آسیب و هزینه های غیر ضروری حاصل از تجویز و مصرف غیر منطقی دارو صبح امروز 5 شهریور 1402در سالن شورا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب