صفحه معاونت » مدیریت غذا » فرمها و مدارک » مورد نیاز صاحبان صنایع و کارخانجات

»برای دانلود فرمها و مدارک لازم هر بخش  بر روی لینک مرتبط کلیک نمایید وارد صفحه مربوطه شده و از آنجا فرم هر قسمت را دانلود نمایید ضمنا فونت تکمیل فرمها B Mitra می باشد

مدارک مورد نیاز جهت تمدید ۶ ماهه مجوز های موقت

فرم تعهد نامه عدم تراریختگی

تعهد نامه صدور مجوز موقت تولید محصول ضدعفونی کننده 

تعهد نامه مدیر عامل و مسئول فنی واحد تولیدی جهت صدور مجوز موقت تولید محصول ضد عفونی کننده 

فرم معرفی شرکت پخش و توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

دستور العمل ارزیابی و درجه بندی کارخانجات تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی به همراه چک لیست PRPs بازنگری سال ۱۴۰۰

 دانلود فایل ارزیابی برنامه های پیشنیازی PRPS  بازنگری۰۱/ ۱۴۰۱/۰۳/

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی بهمراه چک لیست prps واحدهای کوچک

دانلود فایل چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

دانلود چک لیست ارزیابی زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی

دانلود فایل چک لیست ممیزی ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ISO22000:2018

دانلود چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی آزمایشگاه های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی

چک لیست ارزیابی وضعیت انبار

مدارک لازم جهت صدور و اصلاح بهره برداری

مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی

مدارک لازم جهت صدور /تمدید / اصلاح پروانه ساخت

مدارک لازم جهت صدور/ تمدید شناسه نظارت

فرمهای صدور شناسه نظارت کارگاهی

مدارک لازم جهت استفاده از نام تجاری جدید

مدارک لازم جهت صدور مجوز برای افزودن اوزان و نوع بسته بندی

مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز تولید قراردادی (استفاده از ظرفیت خالی)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی بهداشت(بازنگری ۱۴۰۱)

نمونه آرم سازمان غذا و دارو