ثبت شکایات
در راستای حفظ سلامت مصرف کنندگان، ارتقاء کیفیت ، ایمنی محصولات مصرفی این واحد اقدام به رسیدگی به شکایات در خصوص مواد غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از طریق وب سایت نموده است برای ثبت شکایت به قسمت زیر واردشوید
دانستنی های علمی

    پمفلت ها و مطالب آموزشی

    دانلود پمفلت آموزشی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های...