صفحه معاونت » مدیریت دارو » مدارک و فرم ها » ليست مدارک مورد نياز

« خواهشمند است برای انجام کلیه امور مربوط به داروخانه ها، به سامانه HIX مراجعه نمائید.»

 

« لیست مدارک مورد نیاز »