صفحه معاونت » مدیریت دارو » معرفي مديریت
  • مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر : سرکار خانم دکتر مهشید مظفری
  • مسئول دفتر : سرکار خانم زهراعنبرستانی
  • تلفن تماس :۶۶۴۱۸۲۸۴ – ۶۶۹۷۷۶۳۸
  • نمابر : ۶۶۹۷۷۶۴۰
  • آدرس پستی : تهران – خ انقلاب – خ قدس – ابتدای خ طالقانی – معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه سوم
  • کدپستی : ۱۴۱۷۶۵۳۷۶۱
  • ساعات کار اداری ۸:۰۰ الی ۱۵:۳۰