توانمندی های آزمايشگاه

بخش شيمي

اندازه گيري خاکستر کل

اندازه گيري خاکستر سولفاته

اندازه­گيري قلیایت خاکستر

خاکستر نا محلول در اسید

اندازه گیری چگالی

اندازه گيري خاکستر محلول در آب جوش نسبت به خاکستر کل

اندازه گيري اسيديته کل

اندازه گیری اسیدیته ثابت

اندازه گيري اسیدیته بر حسب اسید لاکتیک

اندازه گيري اسیدیته برحسب اسید مالیک

اندازه گيري اسیدیته برحسب اسید سیتریک

اندازه گيري گلوتن مرطوب و گلوتن خشک

اندازه گيري اندیس اسیدی

اندازه گيري اسیدیته برحسب اسید استیک

اندازه گيري قند کل

اندازه گيري قند احیا کننده قبل از هیدرولیز

استخراج و اندازه گیری چربی به روش شیکر

اندازه گیری قند پوشش خارجی

اندازه گيري ساکاروز

اندازه گيري نسبت گلوکز به فروکتوز

اندازه گيري وزن مخصوص

اندازه­گيري نسبت وزن مغزی به وزن کلوچه

اندازه­گيري وزن آبکش

اندازه گيري مواد جامد محلول در آب (بریکس)

اندازه گيري مواد جامد محلول در آب بدون احتساب نمک

استخراج و اندازه گیری چربی به روش سوکسله

اندازه گیری مواد جامد شیر بدون چربی (MNSF)

اندازه گيري ماده خشک بدون چربی

اندازه گیری مواد نامحلول در آب

اندازه گيري کل مواد جامد در آب پخت

اندازه­گيري پری

اندازه گیری میوه محتوا

اندازه­گيري PH

اندازه­گيري اندیس فرمالین

اندازه­گيري انیدرید سولفورو

اندازه گيري نمک

اندازه گیری یون  کلرور

اندازه گیری یون سولفات

اندازه گیری چربی بروش های شیک کردن، ژربر، سوکسله

اندازه گيري اندیس پراکسید چربی استخراجی

استخراج چربی

اندازه گيري نمک

درجه خلوص نمک خوراکی

میزان ید در نمک

اندازه گیری آهن آرد غنی شده

اندازه گيري فروس سولفات در پرمیکس

تست رنگ سنجی نان های سنتی

شناسایی رنگ های مصنوعی به روش کروماتو گرافی لایه نازک T.L.C

اندازه گيري پروتیئن بر مبنای  ماده خشک

اندیس اکسیداسیون

اندیس اکسیداسیون قلیایی

اندازه گیری آزمون های فیزیکی

نقطه انجماد

اندازه گيري کربوهیدرات ( نشاسته) فراورده های گوشتی

اندازه گيري دوزاژ اسانس

اندازه گیری رطوبت بروش ضریب شکست، رطوبت سنج، اون

هدایت الکتریکی

نشاسته در سوسیس و کالباس

اندازه گیری اندیس یدی به روش هانوس

اندازه گيري نقطه لغزش در روغن و چربی

اندازه گيري دانسیته شیر

اندازه گیری فیبر خام

اندازه گیری عصاره آبی

اندازه گیری نقطه ذوب در روغن و چربی

اندازه گیری صابون باقی مانده در روغن و چربی

اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغن و چربی

اندازه گیری مواد غیر قابل صابونی شدن در روغن و چربی

اندازه گیری ناخالصی نا محلول در روغن و چربی

اندیس صابونی در روغن و چربی

فعالیت دیاستازی عسل به روش کیفی

اندازه گیری CO2 نوشابه ها

اندازه گیری پروتئن

تعیین نوع قند

تعیین اندازه ذرات آرد

اندازه گیری میزان نارسی، آسیب دیدگی، غیر یکنواختی، آفت زدگی، مواد خارجی و درجه بندی حبوبات

 

بخش میکروب

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

شمارش کلی باکتری ها

شناسایی و شمارش  کلی فرم ها

شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه

شناسایی و شمارش  اشرشیا کلی

جستجوی سالمونلا

شناسایی و  شمارش استافیلوکوکوس اورئوس

شناسایی و شمارش  باسیلوس سرئوس

شناسایی و شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

شناسایی و شمارش انتروکوک ها

شناسایی و شمارش اسید دوست ها و باکتری های مقاوم به اسید

شناسایی و شمارش سدوموناس ائروژینوزا

شمارش اسپور ها

شناسایی و شمارش کپک

شناسایی و شمارش مخمر

جستجوی تخم انگل

شمارش باکتری های سرما دوست و سرما گرا

بررسی باقیمانده مواد ضد میکروبی

شناسایی و شمارش ویبریو

شناسایی شیگلا

 

شناسایی کاندیدا

 

شناسایی لیستریا

 

بخش آنالیز دستگاهی

اندازه گیری مقادیر بنزوات، سوربات

اندازه­گيري مقادیر پروفایل اسیدهای چرب

اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفوران عسل

اندازه گیری سفید کننده قند و شکر

اندازه گیری نیتریت سوسیس و کالباس

اندازه گیری نیتریت و نیترات در آب معدنی

اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی، اسانس ها

اندازه گیری آفلاتوکسین M1 ‘BG در مواد غذایی

اندازه گیری فلاونوئید ها در آبلیمو

اندازه گیری کافئین در مواد غذایی

اندازه گیری ناتامایسین در مواد غذایی

اندازه گیری ترکیبات اسانس خوراکی و آرایشی بهداشتی

اندازه گیری آنتی اکسیدان ها در روغن

اندازه گیری استرول در روغن های خوراکی

 

بخش بسته بندی

درصد درگیری دوخت قوطی

فضای آزاد دوخت قوطی

مهاجرت کلی پلیمرها

شناسایی پلیمرها

پخت لاک قوطی

چسبندگی لاک قوطی

یکنواختی لاک قوطی

آزمون خوردگی پوشش تفلون ظروف

رطوبت و مواد فرار پلیمر

خاکستر گیری پلیمر

تغییرلت ابعادی ظروف ساخته شده پلی پروپیلن و پلی استایرن

میزان جذب آب ظروف ساخته شده پلی پروپیلن و پلی استایرن

نشست پذیری ظروف ساخته شده پلی پروپیلن و پلی استایرن

رفتار حرارتی پلیمرها

کیفیت چاپ بروی ظروف و بسته بندی های پلیمری و ثبوت چاپ

ضخامت پوشش تفلون

کیفیت نچسب بودن ظروف تفلون

بعدسنجی ظروف پلیمری

ضخامت انواع  فیلم  پلیمر و کاغذ و مقوا

دانسیته فیلم پلیمری

کنترل یکنواختی ساخت پلیمرها

باقیمانده استخراجی پلی اتیلن و پلی آمیدها

جداسازی لایه های بسته بندی چند لایه

گرماژ فیلم های پلیمری و کاغذ و مقوا

استحکام دوخت

آزمون دلامیناسیون بسته بندی فیلم چند لایه و ساشه

اندازه گیری وجود خلا در قوطی های کنسرو

اندازه گیری وزن پوشش لاک قوطی

اندازه گیری وزن پوشش قلع قوطی

کنترل وضعیت لایه آب بندی درب قوطی

وزن لایه آب بندی درب قوطی

خوردگی لاک قوطی

PH کاغذ و مقوا

هدایت کاغذ و مقوا

کلر در کاغذ و مقوا

خاکستر کل کاغذ و مقوا

واکنش در برابر نور فرابنفش کاغذ و مقوا (سفید کننده نوری)

رطوبت کاغذ و مقوا

اندازه گیری فرمالدئید در کاغذ و مقوا

اندازه گیری مونومر استایرن

 

بخش آرایشی و بهداشتی

آزمون ویژگی های ظاهری

اندازه گیری رطوبت

اندازه گیری ویسکوزیته

اندازه گیری پایداری

اندازه گیری خاکستر

اندازه گیری وزن مخصوص

اندازه گیری نقطه ذوب

اندازه گیری pH

اندازه گیری خاکستر سولفاته

اندازه گیری ضریب شکست

اندازه گیری درجه الکلی

اندازه گیری درصد رطوبت کارل فیشر

تعیین میزان آنیون اکتیو

تعیین مواد اکسیدان

آزمون مقدار صابون

اندازه گیری زئین

تست آب اکسیژنه

تعیین درصد کل اکتیو

تعیین مقدار نمک

تعیین اندازه فرمالدیئد

خاصیت امولسیون کنندگی

کل مواد چرب و اسیدهای رزین صابون

قلیایی آزاد بر حسب NAOH (صابون)

اسید آزاد برحسب اولئیک اسید (صابون)

مواد نامحلول در اتانول (صابون)

مواد نامحلول در آب (صابون)

کلرید بر حسب NACL

عدد اسیدی اسیدهای چرب استخراج شده (صابون)

آمونیاک در رنگ مو