اطلاعیه ها و اخبار

 اطلاعیه های فرآورده های سنتی و مکمل 

»لزوم الصاق برچسب اصالت برای تمام فرآورده های سلامت تولیدی و وارداتی

»اعلام قیمت سه گانه فروش فرآورده غذاهای ویزهoptifast( شرکت درمان آرا )

»اعلام قیمت سه گانه فروش فرآورده غذاهای ویزه( شرکت مکمل های غذایی حیاتی کارن )

»اعلام قیمت سه گانه فروش فرآورده های شرکت بیونوریکا پارس درمان نیکان

»اعلام قیمت سه گانه فروش فرآورده ORS شرکت طب مفید نیکان

»اعلام قیمت سه گانه فروش فرآورده های تولیدی شرکت مکمل دارویی شاری

» اعلام قیمت سه گانه فروش فرآورده ORS شرکت ایران دارو

» نظارت بر زنجیره توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

» توزیع شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه به داروخانه

» ارسال نمونه های مورد استعلام

» اصلاح اطلاعات محل سکونت بیماران متابولیک در سامانه حامی

» فرم گزارش امحای فرآورده های طبیعی، سنتی،مکمل و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

» ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور گواهی های صادرات فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

» لزوم درج برچسب اصالت

» “تمدید” مجوز فعالیت شرکت توزیع سراسری بهداشت سلامت آوندفر

» استعلام اصالت فراورده

» فرم توزیع کپسول اتوپوزاید ۱۰۰میلی گرم-اردیبهشت ۹۹

» اعلام قیمت سه گانه فراورده های غذای ویژه وارداتی (شرکت شفایاب گستر)

» اعلام قیمت سه گانه فراورده غذای ویژه وارداتی غیر یارانه ای Glucerna SR Parity Vanilla (شرکت بهستان بهداشت)

» اعلام قیمت سه گانه فراورده های طبیعی وارداتی شرکت مشاورین طب ابن سینا

» اعلام قیمت سه گانه فراورده های طبیعی وارداتی شرکت مشاورین طب ابن سینا

» اعلام قیمت سه گانه فراورده شیرخشک رژیمی وارداتی غیریارانه ای ketocal vanilla milk شرکت شفایاب گستر

» اعلام قیمت سه گانه فراورده های شیرخشک رژیمی وارداتی غیریارانه ای شرکت نستله ایران

» قیمت سه گانه داروی طبیعی وارداتی کپسول نرم Rowatinex شرکت آرام

» قیمت سه گانه داروهای طبیعی وارداتی شرکت کیمیا سلامت نیکان

» اعلام قیمت سه گانه فروش شیرخشک های رژیمی تولیدی (شرکت صنایع پودر شیر مشهد)

» اعلام قیمت سه گانه فروش فراورده غذای ویژه تولیدی (شرکت داروسازی دکتر رجبی)

» اعلام قیمت سه گانه فروش فراورده غذای ویژه ساشه ORS (شرکت داروسازی طب مفید نیکان)

» اعلام قیمت سه گانه فروش فراورده غذای ویژه قرص جوشان ORS (شرکت داروسازی دارو سلامد فارمد)

» اعلام قیمت سه گانه فروش شیرخشک های رژیمی تولیدی (شرکت بهداشت کار)

» اعلام قیمت سه گانه فراورده های غذای ویژه وارداتی Nutrini Drink Strawberry (شرکت شفایاب گستر)

» اعلام قیمت سه گانه فروش شیرخشک رژیمی تولیدی Biomil Soy (شرکت بهداشت کار)

» اعلام قیمت سه گانه فراورده های غذای ویژه تولیدی (شرکت بهداشت کار)

» اعلام قیمت سه گانه فراورده غذای ویژه تولیدی ORS (شرکت داروسازی خوارزمی)

» قیمت سه گانه داروی طبیعی وارداتی کپسول Colpermin 187 mg شرکت راسن درمان

» اعلام قیمت سه گانه فراورده طبیعی وارداتی Red Ginseng (شرکت آیلار طب آذر)

» اعلام قیمت سه گانه فراورده غذای ویژه وارداتی غیریارانه ای (شرکت بهستان بهداشت)

» اعلام قیمت سه گانه فراورده های غذای ویژه وارداتی غیریارانه ای (شرکت درمان آرا)

» اعلام قیمت سه گانه فروش فراورده غذای ویژه تولیدی (شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان)

» قیمت سه گانه داروهای طبیعی وارداتی شرکت بیونوریکا پارس درمان نیکان

» پاسخ مکاتبات

» عطف به گزارش فرآورده طب سنتی عرق النساء

» کپسول گیاهی فرشته

» اعلام قیمت سه گانه فروش فراورده غذای ویژه قرص جوشان ORS (شرکت داروسازی سینا پیشگام دارو نوین)

» اطلاعیه در خصوص درخصوص شربت گیاهی فاقد مجوز با ادعای درمان بیماری ویروس کرونا

» اطلاعیه در خصوص تولید و فروش داروی کرونا

» بروزرسانی تارنمای سازمان-اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

» پیشگیری از مسمومیت ناشی از مواد ضدعفونی کننده

» راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا براساس آموزه های طب ایرانی

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری فرآورده روغن زالو و پماد خراطین روجا

» اطلاعیه در خصوص جمع آوری نوع روغن زرده تخم مرغ ، جوانه گندم و سقز

» اطلاعیه در خصوص مکمل لاغری فلوردو (۱ دی ۱۳۹۸)

» ضرورت اقدام به ثبت کلیه کالاهای سلامت محور در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو (۱۱ دی ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری فرآورده های طب سنتی حکیم طاها (۱۳ آذر ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری روغن الاغ (۲۷ آبان ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری روغن خراطین آرمان (۲۷ آبان ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری روغن خراطین آرمان (۲۷ آبان ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری عصاره گیاهی هایپورازس (۲۶ آبان ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص استعلام اصالت شربت آیورامی (۱۱ آبان ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری کپسول کومارین (۲۶ شهریور ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص جمع آوری کپسول چاقی فرشته (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری محصول قرص ضد لاغری با عنوان Body Fat Apple Fat Fast غیرمجاز (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص تاکید بر استفاده از مکمل های شیرخواران و داروهای ساخت داخل کشور (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص جمع آوری روغن های مالشی و موضعی فاقد مجوز شرکت طیب (۹ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص ضوابط فروش محصولات در عطاری ها (۲۸ اسفند ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص سامانه ثبت شیرخشک های رژیمی و غذاهای مشمول ارز دولتی (۱۹ دی ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری کپسول ویگارکس (VigRX) با سری ساخت و تاریخ تولید اعلامی (۴ دی ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص پیاده سازی سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذاهای رژیمی (۱۳ آذر ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری تنباکوهای محرک جنسی (۱۱ شهریور ۱۳۹۷)

» لیست داروخانه های منتخب جهت توزیع شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه با ارز دولتی (۳ مهر ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص فرآورده های فاقد مجوز شرکت گل پک دارو (۱۷ بهمن ۱۳۹۶)

» جمع آوری فرآورده هایی تحت عناوین کپسول چاقی فرشته و معجون تقویت قلب (۱۵ بهمن ۱۳۹۶)

» فرآورده های فاقد مجوز با عناوین قرص خون، حب پادزهر، حب اثلق (۱۸ آذر ۱۳۹۶)