صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت غذا » برگزاری چهل و دومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو

برگزاری چهل و دومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
تعداد بازدید : 172

برگزاری چهل و دومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو

جلسه‌ای با هدف بررسی پرونده های مربوط به صدور/اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی (پروانه ساخت، پروانه مسئول فنی و ...) ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و سایر موضوعات برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ مهندس کاظمیان مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دبیر کمیسیون؛ هدف از برگزاری این جلسه را بررسی پرونده های مربوط به صدور/ اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی و تعیین تکلیف در خصوص سایر موضوعات مطروحه دانست و به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداختند.

در این نشست ۱۳  مورد صدور/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ۵ مورد صدور و تمدید پروانه مسئول فنی، ۱  استعلام ، ۱ صدور پروانه بهره برداری،  ۳ نقشه و  ۲ موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص آن ها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

توضیح اینکه کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی واحدهای تحت پوشش معـاونت غـذا و دارو دانشگـاه علـوم پزشکی تهـران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ بـا حضـور دکتر بیگلر معاون غذا و دارو، مهندس کاظمیان مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، خانم فاضلی فرد نماینده آزمایشگاه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارو، دکتر مولایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سایر اعضای کمیسیون در سالن شورا  معاونت غذا و دارو برگزار شد.