صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت غذا » برگزاری چهل و یکمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو

برگزاری چهل و یکمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
تعداد بازدید : 152

برگزاری چهل و یکمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو

جلسه‌ای با هدف بررسی پرونده های مربوط به صدور/اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی (پروانه ساخت، پروانه مسئول فنی و ...) ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و سایر موضوعات برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ مهندس کاظمیان مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دبیر کمیسیون؛ هدف از برگزاری این جلسه را بررسی پرونده های مربوط به صدور/ اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی و تعیین تکلیف در خصوص سایر موضوعات مطروحه دانست و به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداخت.

در این نشست ۸  مورد صدور/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ۵ مورد صدور و تمدید پروانه مسئول فنی، ۲  استعلام و ۱ صدور مشاغل خانگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص آن ها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

توضیح اینکه کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی واحدهای تحت پوشش معـاونت غـذا و دارو دانشگـاه علـوم پزشکی تهـران در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱بـا حضـور مهندس کاظمیان مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، خانم فاضلی فرد نماینده آزمایشگاه مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دارو، دکتر مولایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سایر اعضای کمیسیون در محل سالن شورا  معاونت  برگزار شد.