صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت غذا » سی و هفتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو برگزارشد

سی و هفتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو برگزارشد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
تعداد بازدید : 212

سی و هفتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو برگزارشد

جلسه‌ ای با هدف بررسی پرونده های مربوط به صدور/ اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی (پروانه ساخت، پروانه مسئول فنی و ...) ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و سایر موضوعات برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ مهندس کاظمیان مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دبیر کمیسیون؛ هدف از برگزاری این جلسه را بررسی پرونده های مربوط به صدور/ اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی و تعیین تکلیف در خصوص سایر موضوعات مطروحه دانست و به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداخت.

در این نشست ۱۳ مورد صدور/ اصلاح پروانه بهداشتی ساخت مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ۸ مورد اصلاح و تمدید پروانه مسئول فنی، ۲ نقشه  و  ۷  موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص آن ها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

توضیح اینکه کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی واحدهای تحت پوشش معـاونت غـذا و دارو دانشگـاه علـوم پزشکی تهـران،  ۴ بهمن ماه  ۱۴۰۱ بـا حضـور دکتر بیگلر معاون غذا و دارو، مهندس کاظمیان مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، خانم فاضلی فرد نماینده آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارو، دکتر مولایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سایر اعضای کمیسیون در سالن شورا  معاونت  برگزار شد.