معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت امام علی النقی الهادی (ع)

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، درست سرِ ساعت اتفاق، سرخ ترین ضجه ها برمی خیزد.  شیون پدید می آید و جهان با دهمین موقعیت غم بار از امامت روبه رو می شود و زمین چون سرگشته ای مویه کنان، می گردد.
امروز را، لباس های سیاهِ بر تن، خوب می فهمند. پارچه های عزای بر دیوار درک می کنند که چه نوری از میان ما پر زده است.
آسمان نیز با ابرهای گریه زا، شعله وری خویش را عیان کرده است و با این نهضت جهانی مصیبت، هم سو شده است.
غمی در دل ها روییده که اگر بر همه اشیا تقسیم کنند، باز وسیع تر است.
در دستان امروز، مرثیه های طولانی به چشم می خورد. سوگ سرودهایی که چنین می گویند: عزیزِ دیگری نداشته ایم که از دست برود. پس باید خون گریست در این اندوه. در رثای دهمین پیشوای پارسایان، شعرها همه از نسل گریه اند؛ گریه های سپید که گِرد مزارش حلقه ماتم زده اند. در سینه ما غم است. دهمین پرچم مشکی، نشانه ای از عزا است بر سردرِ بستان سرای امامت. امروز، روز وداع با بهار هدایت گری است، پاییز پُر زخم در مسیر زندگی. باید نشست و مطابق رسم غم، چکید. باید نشست و به شیوه متداول غصه، بارید.

توضیح اینکه این معاونت، به مناسبت شهادت امام علی النقی الهادی (ع) روز يکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع چای و شیرینی کرد.

 

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 9305 و در روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۸:۵۲