معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

به سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید.

از طریق وب سایت معاونت غذا و دارو میتوانید به امکانات زیر دسترسی داشته باشید:

» صفحه اختصاصی مدیریت مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

» صفحه اختصاصی مدیریت دارو و مواد مخدر

» صفحه اختصاصی مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

» صفحه تحقیق و توسعه

» صفحه تجهیزات پزشکی

» صفحه امور عمومی

» صفحه اطلاع رسانی علمی و آموزشی (دانلود بروشور و پوسترهای علمی پژوهشی معاونت)

» صفحه ثبت شکایات

» معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

 

 

» دانلود مرورگر کروم

 

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 751 و در روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۶:۱۳