معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

هشتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو تهران

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو تهران؛ دکتر تهمینه اکبر زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دبیر کمیسیون؛ هدف از برگزاری این جلسه را صدور پروانه‌های ساخت و تعیین تکلیف در خصوص موارد مطرح‌شده دانست و به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداخت.

در این نشست که باهدف صدور پروانه ساخت، صدور پروانه مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها برگزارمی گردد؛ ۲۲ فقره پرونده عدم انطباق مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد.

توضیح اینکه کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی و عدم انطباق واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴ شهریور ۹۶ با حضور دکتر تهمینه اکبر زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ،دکتر امینی مدیر آزمایشگاه مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دارو و اعضای کمیسیون در محل سالن شورای معاونت غذا و دارو برگزار شد.

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 2532 و در روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۵:۳۱