معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

کاهش هزینه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن

پیرو تفاهم نامه کاهش هزینه دارویی بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج منعقده بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین تغییرات بر اساس ارزیابی های انجام شده در خصوص هزینه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن به پیوست قابل مشاهده می باشد.

» مشاهده لیست هزینه های داروها

» مراجعه به صفحه اطلاعیه های مدیریت دارو و مواد مخدر

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 214 و در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹:۰۶