معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

قابل توجه شرکت هاي بازرگانی/ الزام تکمیل اطلاعات مواد اولیه وارداتی در سامانه TTAC

اطلاعیه جدید سازمان غذا و دارو در خصوص الزام تکمیل اطلاعات مواد اولیه وارداتی خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط شرکتهاي بازرگانی در سامانه TTAC

» متن اطلاعیه

 

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 209 و در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۷:۳۴