معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید کارگروه بررسی شاخص‌های صیانت از حقوق شهروندی از معاونت غذا و دارو

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، کارگروه کمیته صیانت از حقوق شهروندی معاونت غذا و دارو به ‌منظور بررسی شاخص‌های صیانت و رفع نواقص احتمالی دوشنبه ۱۵دی‌ماه ۹۹ از تعدادی از واحدهای این معاونت بازدید کردند.

این بازدید با حضور اعضا کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شامل دکتر نجاریان مشاور اجرایی معاونت غذا و دارو، محمد زاده رئیس اداره امور عمومی معاونت و کارشناسان مربوطه جهت بررسی شاخص‌های صیانت و رفع نواقص احتمالی انجام شد.

در این بازدید نیز تمامی موارد مانند بازنگری فرایند های معاونت، اطلاع‌رسانی برای سهولت دسترسی ارباب‌رجوع به واحد موردنظر، نحوه عملکرد میز خدمت، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، ورودی مناسب برای ارباب‌رجوع، امکانات رفاهی (استقرار محل شارژ تلفن همراه) موردنیاز مراجعین، نصب دستورالعمل صیانت، وجود تابلو و شماره تلفن‌های شکایات و ساعت‌های ملاقات با معاون و مدیران غذا و دارو بر روی تابلوهای اطلاع‌رسانی و … بررسی شد.

 

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 13328 و در روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۶:۰۳