معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

کسب رتبه برتر معاونت غذا و دارو دانشگاه در برنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ معاونت غذا و دارو دانشگاه در برنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷، بین معاونت های غذا و دارو سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر شد.

معاونت غذا و دارو از میان مجموع امتیازات شاخص های مدیریت آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل، مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی، مدیریت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، مدیریت نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت، مدیریت فرآورده های آرایشی و بهداشتی و مدیریت فرآورده های خوراکی و آشامیدنی مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق به کسب رتبه برتر شد.

ثبت شده در سایت معاونت غذا و دارو طی شماره 10415 و در روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۹:۵۳