معرفی و تاریخچه معاونت

تاریخچه:

معاونت غذا و دارو در سال ۱۳۸۵ با ارتقا سطح از مدیرت دارو، غذا و آزمایشگاه به معاونت تبدیل و در حال حاضر با سه مدیریت فعالیت می نماید:

- مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

- مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

- مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

همچنین دارای:

- واحد تحقیق و توسعه

- تجهیزات پزشکی

- امور عمومی

امور مالی، انفورماتیک و حراست می باشد.


فعالیتها:

فرآیندهای جاری مدیریت نظارت برامور دارو و موادمخدر:

پایش، رسیدگی و نظارت بر:

- داروخانه های تحت پوشش و شرکت های توزیع کننده پخش دارو (شرکت های فوریتی و تک نسخه ای)

- وضعیت ارائه خدمات دارویی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

- تامین و توزیع داروهای بیماران خاص بویژه بیماران مبتلا به MS

- مراکز ترک اعتیاد و بیمارستانها به منظور بررسی وضعیت موجودی و مصرف داروهای مخدر

- صدور حواله یا مجوز

- ترخیص داروهای وارداتی ومواد اولیه مورد نیاز کارخانجات دارویی

- تامین داروهای مخدر برای دانشگاههای تحت پوشش قطب یک کشور (شهید بهشتی- قم - قزوین – البرز)

- پروانه های تاسیس و مسئول فنی داروخانه

- تشکیل کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها


فرآیندهای جاری مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:

پایش، رسیدگی و نظارت بر:

- کارخانجات تحت پوشش

- سردخانه ها و انبار های تحت پوشش

- مراکز عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی

- شکایات و عدم انطباق های واصله

- صدور، تمدید و اصلاح

- پروانه ساخت

- پروانه بهره برداری

- مجوز واردات

- شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۱۱


فرآیندهای جاری مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:

کنترل کيفي نمونه هاي ارسالي از:

- مدیریت نظارت بر مواد غذایی

- شبکه هاي بهداشت

- بهداشت جنوب

- شهرري

- اسلامشهر

- بازرسي آزمايشگاه واحدهاي توليدي تحت پوشش

- بازرسي آزمايشگاه هاي همکار وزارت بهداشت

- مشارکت در طرح هاي کشوري وزارت بهداشت

- آموزش مسئولين فني


سایر فعالیتها:

- تشکیل و راه اندازی واحد بازرسی ویژه جهت پیگیری تخلفات در حوزه کالاهای سلامت محور

- تشکیل واحد مبارزه با قاچاق کالا

- ايجاد مرکز اطلاع رسانى دارو وغذا

- تشکیل کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی

- بهره برداری از سالن ورزشی ساختمان شماره ۲ دانشگاه

- آموزش و پژوهش