صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » تابلو اعلانات » اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

« اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز »

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست "قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است، جهت دانلود و بهره برداری در اختیار قرار میگیرد.


» دانلود موارد قانونی اعلام شده