اخبار و مطالب علمی

تاریخ انتشار :۱۴ بهمن ۱۳۹۴
تعداد بازدید :۶۵۰

اعلام زمان بندی حضور مراجعین محترم مدیریت نظارت بر مواد غذائی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

با توجه به طرح تکریم ارباب رجوع و مصوبه شورای مدیران این معاونت مقرر گردید از تاریخ  ۱۷ بهمن ۱۳۹۴  زمان های حضور مراجعین محترم اعلام میگردد.

با توجه به طرح تکریم ارباب رجوع و مصوبه شورای مدیران این معاونت مقرر گردید از تاریخ  ۱۷ بهمن ۱۳۹۴  زمان های حضور مراجعین محترم به شرح ذیل ساماندهی گردد:

۱- شنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰

۲- دوشنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰

۳- چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰

 

لازم به ذکر است ساعات فوق الذکر به استثناء روزهای تعطیل می باشد.