• قابل توجه مدیران عامل، موسسین و مسئولین فنی محترم شرکت های پخش سراسری، بیمارستان و داروخانه ها
 • شایان ذکر است در صورت عدم اقدام تا حداکثر ۱ فروردین ۱۳۹۶، هر گونه عواقب بعدی بر عهده واحد ذیربط خواهد بود. ""فایل آموزش ویدیوئی نحوه ثبت نام در سامانه ها افزوده شد""

 • اعلام آمادگی معاونت غذا و دارو در خصوص خدمات رسانی ویژه ایام تعطیلات نوروزی
 • دومین نشست کشیک های نوروزی و اعلام برنامه های نظارتی و آموزشی نوروزی به همت معاونت غذا و دارو برگزار شد.

 • سومین نشست کشیک های نوروزی به همت معاونت غذا و دارو
 • سومین نشست کشیک های نوروزی باهدف خدمت رسانی به گردشگران نوروزی به همت معاونت غذا و دارو برگزار شد.

 • اعلام زمان بندی حضور مراجعین محترم مدیریت نظارت بر مواد غذائی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی
 • با توجه به طرح تکریم ارباب رجوع و مصوبه شورای مدیران این معاونت مقرر گردید از تاریخ  ۱۷ بهمن ۱۳۹۴  زمان های حضور مراجعین محترم اعلام میگردد.

 • قابل توجه کلیه شرکت های (غذایی، آرایشی و بهداشتی) و مسئولین فنی
 • اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام شرکت ها و مسئولین فنی در سامانه مدیریت اطلاعات فراورده های سلامت

 • دستورالعمل و راهنماي درج نشانگر رنگي تغذيه اي (چراغ راهنماي تغذيه اي جدید)
 • دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای و زمان بندی و برنامه اجرائی دستورالعمل نشانگر رنگی تغذیه ای

  اولقبل۱۲۳بعدآخر

 • قابل توجه مدیران عامل، موسسین و مسئولین فنی محترم شرکت های پخش سراسری، بیمارستان و داروخانه ها
 • شایان ذکر است در صورت عدم اقدام تا حداکثر ۱ فروردین ۱۳۹۶، هر گونه عواقب بعدی بر عهده واحد ذیربط خواهد بود. ""فایل آموزش ویدیوئی نحوه ثبت نام در سامانه ها افزوده شد""

 • کاهش هزینه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن
 • پیرو تفاهم نامه منعقده بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون آخرین تغییرات بر اساس ارزیابی های انجام شده در خصوص هزینه دارویی بیماران خاص ارائه می گردد.

 • راهنمای استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)
 • سامانه HIX وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و ... را به عهده خواهد داشت.