صفحه معاونت » مدیریت غذا » اخبار » فراخوان نخستين نشست ملي و علمي در حوزه مواد مجاز براي تماس با كاربردهاي غذايي و آرايشي
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تعداد بازدید :234

فراخوان نخستين نشست ملي و علمي در حوزه مواد مجاز براي تماس با كاربردهاي غذايي و آرايشي