صفحه معاونت » مدیریت غذا » اخبار » الزام اجرای آخرین مقررات اعلامی سازمان غذا و دارو در خصوص تراریختگی و رخدادهای تراریخته
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تعداد بازدید :174

الزام اجرای آخرین مقررات اعلامی سازمان غذا و دارو در خصوص تراریختگی و رخدادهای تراریخته