صفحه معاونت » مدیریت غذا » مدیریت نظارت برمواد غذایی و آرایشی » مدارک لازم جهت صدور/تمدید شناسه نظارت

مدارک لازم جهت صدور/تمدید شناسه نظارت

۱٫ درخواست تايپ شده در سربرگ دارنده نام تجاری با مهر و امضای مدیرعامل
۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز صدور/ تمدید شناسه نظارت

۳٫ تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح
۴٫ نقشه دقیق ساختمان با مقیاس ۲۰۰/۱ با ذکر متراژ کلیه قسمتها و درج جدول راهنمای نقشه به همراه لوح فشرده و کروکی محل