صفحه معاونت » مدیریت غذا » فرمها و مدارک » مورد نیاز صاحبان صنایع و کارخانجات

»برای دانلود فرمها و مدارک لازم هر بخش  بر روی لینک مرتبط کلیک نمایید وارد صفحه مربوطه شده و از آنجا فرم هر قسمت را دانلود نمایید ضمنا فونت تکمیل فرمها B Mitra می باشد

مدارک مورد نیاز جهت تمدید ۶ ماهه مجوز های موقت

تعهد نامه صدور مجوز موقت تولید محصول ضدعفونی کننده 

تعهد نامه مدیر عامل و مسئول فنی واحد تولیدی جهت صدور مجوز موقت تولید محصول ضد عفونی کننده 

دستور العمل ارزیابی و درجه بندی کارخانجات تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی به همراه چک لیست PRPs

 دانلود فایل ارزیابی برنامه های پیشنیازی PRPS

دانلود چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی آزمایشگاه های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی

چک لیست ارزیابی وضعیت انبار

مدارک لازم جهت صدور و اصلاح بهره برداری

مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی

مدارک لازم جهت صدور /تمدید / اصلاح پروانه ساخت

مدارک لازم جهت صدور/ تمدید شناسه نظارت

فرمهای صدور شناسه نظارت کارگاهی

مدارک لازم جهت استفاده از نام تجاری جدید

مدارک لازم جهت صدور مجوز برای افزودن اوزان و نوع بسته بندی

مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز تولید قراردادی (استفاده از ظرفیت خالی)

تعهد نامه عدم استفاده از موارد وارداتی با ارز حمایتی در تولید محصول جهت اخذ گواهی بهداشت

فرم گواهی بهداشت محموله ای برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، شناسه نظارت) دارند جهت صادرات 

فرم گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرات

فرم گواهی فروش آزاد جهت صادرات

نمونه آرم سازمان غذا و دارو

بخشنامه و مدارک بررسي وضعيت استقرار سيستم HACCP در واحدهاي توليدي