صفحه معاونت » مدیریت غذا » قوانين .ضوابط و بخشنامه ها » مورد نیاز صاحبان صنایع و کارخانجات


برای مشاهده و دانلود حداقل ضوابط مواد غذایی بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید

ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حلال

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتي و مکمل غذايي_رژيمي

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

حداقل ضوابط استقرار واحد های تولیدی و آلاینده ها

دستورالعمل و حداقل ضوابط اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی

دستورالعمل نحوه تمدید و صدور پروانه ساخت

حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و جدول مواد غذایی جدید

ضوابط فنی برچسب گذاری مواد غذایی مجاز  به درج عبارت با ترانس کم و بدون ترانس

كد رنگ ها- نشانگرهاي رنگي جدید

آیین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت

فرمهای صدور شناسه نظارت کارگاهی

ضوابط صدور شناسه نظارت کارگاهی

ضوابط و دستورالعمل مشاغل خانگی

حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان

دستورالعمل صدور پروانه بهداشتي ساخت براي صادرات

چارت مسئولین فنی

دستورالعمل انبارها

بخشنامه های مورد نیاز صنایع و کارخانجات