صفحه معاونت » مدیریت غذا » اخبار » اطلاعیه مهم در خصوص برچسب گذاري فرآورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
تعداد بازدید :297

اطلاعیه مهم در خصوص برچسب گذاري فرآورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

اطلاعیه مهم در خصوص برچسب گذاري فرآورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي