FA
EN
ثبت شکایات
در راستای حفظ سلامت مصرف کنندگان ، ارتقاء کیفیت ، ایمنی محصولات مصرفی این واحد اقدام به رسیدگی به شکایات در خصوص مواد غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از طریق وب سایت نموده است برای ثبت شکایت به قسمت زیر واردشوید