صفحه معاونت » تماس با مدیریت

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر :سرکار خانم دکتر یلدا حسین زاده اردکانی

رئیس اداره دارو : سرکار خانم دکتر مهشید مظفری

مسئول دفتر : سرکار خانم زهراعنبرستانی

تلفن تماس :۶۶۴۱۸۲۸۴ – ۶۶۹۷۷۶۳۸

نمابر : ۶۶۹۷۷۶۴۰

آدرس پستی : تهران – خ انقلاب – خ قدس – ابتدای خ طالقانی – معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه سوم

کدپستی : ۱۴۱۷۶۵۳۷۶۱

ساعات کار اداری ۸:۰۰ الی ۱۵:۳۰