صفحه معاونت » مدیریت دارو » اخبار » فراخوان تعاونی های داروسازان جهت تاسیس داروخانه در کلینیک ویژه
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
تعداد بازدید :106

فراخوان تعاونی های داروسازان جهت تاسیس داروخانه در کلینیک ویژه

با توجه به اعلام ریاست محترم مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مبنی بر راه اندازی رسمی کلینیک ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و نیاز به صدور مجوز تاسیس داروخانه در کلینیک فوق مستقر در بلوار کشاورز، از کلیه متقاضیان واجد شرایط مطابق با اولویت های ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۸۱۸۳۳/۶۵۵ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو (قابل مشاهده در قسمت بخشنامه های صفحه مدیریت دارو سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه)، دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ به منظور ارائه درخواست و مدارک لازم به این معاونت مراجعه نمایند.

 

مدیریت دارو و مواد مخدر

معاونت غذا و دارو