صفحه معاونت » مدیریت دارو » فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

مسئول واحد :

سرکار خانم دکتر مجدی نسب

 

 

همكاران واحد :

نام و نام خانوادگي

تلفن

دکتر رضا امیرکبیریان

۶۴۴۳۲۴۵۷

دکتر محمد ارشادی

۶۴۴۳۲۴۳۰

مهندس مهرناز حجتی

۶۴۴۳۲۴۵۷

 

شرح وظايف:

 

۱- در حال بروز رسانی