صفحه معاونت » مدیریت آزمایشگاه » بخش آلاینده ها » استانداردها و دستورالعمل ها
ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد شماره اصلاحیه
۱ خوراك انسان – دام – بيشينه رواداري فلزات سنگين ۱۲۹۶۸  
۲ مواد غذایی با منشا گیاهی – اندازه گیری میزان باقیمانده آفت کش ها به روش کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی و یا کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج / جداسازی استونیتریلی و پاکسازی با فاز جامد پخشی (dispersive-SPE) – روش کچرز- روش آزمون ۱۷۰۲۶  
۳ آفت­ كش­ها –     مرز بیشینه مانده آفت کش ها- غلات

 

۱۳۱۲۰  
۴ استاندارد ملي ايران خوراك انسان – دام – بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها ۵۹۲۵  
۵ غلات و فرآورده هاي آن-

گندم – ويژگي ها و روش هاي آزمون

۱۰۴  
۶ شیر و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون ۷۱۳۳  
۷ خوراک انسان و دام- اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های گروه B و G به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خاص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون ۶۸۷۲  
۸ اندازه گیری آفلاتوکسین M1  در کره به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی – روش آزمون ۱۴۷۷۰