ديف نام دستگاه مدل دستگاه كشور شركت سازنده  
۱ HPLC ۱۲۰۰ series امریکا Agilent  
۲ GC ۷۸۹۰B امریکا Agilent  
۳ Mass ۵۵۷۷A امریکا Agilent  
۴ HPLC-FLD ۱۲۰۰ series امریکا Agilent  
۵ اتميک SIGMA استرالیا GBC  
۶ آسیاب ZM-200 آلمان Retsch  
۷ آب دیونیزه گیری D۷۳۸۱ امریکا Thermo Scientific Branstead Easypure װ  
۸ حمام اولترا سونیک starsonic۶۰ ایتالیا liarre  
۹ خشک کن TurboVap LV سوئد Biotage  
۱۰ همزن مغناطیسی RW۲۰D آلمان IKA  
۱۱ pHمتر ۸۲۷ سوئیس Metrohn  
۱۲ ترازو۰/۰۰۰۰۱ MS۱۰۵ سوئیس METTLER  TOLEDO  
۱۳ ترازو۰/۰۰۱ AX623 آلمان sartorius  
۱۴ حمام اولترا سونیک S30H آلمان Elma  
۱۵ ورتکس میکروتیوپ MS3 digital آلمان IKA  
۱۶ شیکر فالکون Multi Reax آلمان Heidolph  
۱۷ سانتريفيوژ يخچالدار universal 320R آلمان Hettich  
۱۸ سانتريفيوژ يخچالدار universal 320R آلمان Hettich  
۱۹ بن ماری WM۲۲ ایران فن آزما گستر  
۲۰ هیتر-شیکر ۵ خانه RT۵P آلمان IKA  
۲۱ شیکر GENIUS۳ آلمان IKA  
۲۲ شیکر lab dancer آلمان IKA  
۲۳ پیپت پر کن accu-jet آلمان brand  
۲۴ بن ماري ۴ خانه WBS۴ ایتالیا FALC  
۲۵ پمپ خلاء XF۵۴۲۳۰۵۰ فرانسه milipore  
۲۶ يخچال ji۵۰۰L ایران ژال طب  
۲۷ یخچال- فريزر ایران برفاب  
۲۸ تغلیظ کننده BC-3-01-01 انگلستان – چین MapleLab  
۲۹ یخچال فریزر VST0501 ایتالیا Fiocchetti  
رديف ماکروویو ETHOS ONE ایتالیا MILESTONE  
۳۰ SPE  manifolds TR-۰۰۴۰۱۲ اسپانیا Teknokroma  
۳۱ کوره FM۶ ایران فن آزما گستر  
۳۲ BELENDER ۸۰۱۰ES آمریکا Waring  
۳۳ شیکر- میکسر ۵۴۱-۱۰۰۰۰-۰۰ آلمان Heidolph  
۳۱ شیکر ارلن Unimax-1010 آلمان Heidolph  
۳۲ هیتر-شیکر MR Hei-Standard آلمان Heidolph  
۳۳ هود ایران