اندازه گیری باقیمانده انواع آفت کش های ارگانوکلره، فسفره و … (۱۱۰ ترکیب آفت کش) در نمونه های غلات
اندازه گیری فلزات سنگین سرب، کادمیوم، آرسنیک در غلات
اندازه گیری فلزات سنگین سرب، آرسنیک،کادمیوم، مس، روی در نوشیدنی ها
اندازه گیری فلزات سنگین سرب، کادمیوم، آرسنیک در روغن ها
اندازه گیری فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ادویه جات
اندازه گیری فلزات سنگین سرب و قلع درکنسروها
اندازه گیری آفلاتوکسین های B1، B2، G1، G2 در غلات
اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در نمونه های لبنیات