صفحه معاونت » مدیریت آزمایشگاه » مدیریت » خظ مشی آزمایشگاه

آزمايشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی معاونت غذا و دارو ی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی تهران، بعنوان مرجع نظارت برکیفیت و اطمینان از سلامت فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی که توسط تولید کنندگان داخلی ویا وارد کنندگان خارجی وارد بازار مصرف می شود و انطباق آنها با استانداردهای ملی و جهانی فعاليت مي‌نمايند.

اين آزمايشگاه‌‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ارايه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده‌اند:

به‌كارگيري افراد توانمند و داراي ‌صلاحيت در آزمايشگاه‌، براي اطمينان از انجام صحيح و دقيق آزمون ها

ايجاد انگيزش، ارتقاي سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر

توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون‌هاي مرتبط، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات

ارتباط مناسب با تامين‌كنندگان و پيمانكاران ‌صلاحيت‌دار

بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاه‌ها

پيگيري به ‌موقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان و ارزيابي رضايت مندي آنان

پيشگيري کاهش ريسک­هاي خطر و جنبه­هاي زيست محيطي موجود در آزمايشگاه

براي دستيابي به اين موارد، آزمايشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی، سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد‌ ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ طراحي نموده و مدير آزمايشگاه‌ خود را ملزم و متعهد مي‌داند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود فعاليت‌هاي آزمايشگاه‌، فراهم آورد.

مدير آزمايشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی