صفحه معاونت » مدیریت آزمایشگاه » مدیریت » بیانیه آزمایشگاه

آزمايشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی واحدی دولتی است که در مجموعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران فعاليت دارد. این واحد در مجموعه سیستم سلامت ملی، نقش کنترلی ايفا مي كند.

اين سيستم، همه فرآيندها و مسئوليت‌هايي كه در ارتباط با نظارت برکیفیت و اطمینان از سلامت فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی که توسط تولید کنندگان داخلی و یا وارد کنندگان خارجی وارد بازار مصرف می­شود و انطباق آنها با استانداردهای ملی و جهانی است را تشريح مي­نمايد. اين سيستم تاييد خواهد كرد كه همه فرآيندهاي كاري، برنامه‌ريزي شده و تحت كنترل هستند.

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی این نقش را از طریق برقراری سیستم کیفیت و انجام آزمون­های کنترل کیفی، برروی محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش دانشگاه و محصولات موجود در سطح عرضه ایفاد می­کند. همچنین این واحد از طریق آموزش به تولیدکنندگان و آزمایشگاه های همکار و مجاز آکرودیته تحت پوشش نیز در این امر ایفاد نقش می­نمايد.

سيستم مديريت كيفيت و مستندات آن، بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني، قوانين، وضعيت عملكرد، انتظارات مشتري، آموزش‌ها و انگيزش‌هاي كاركنان و همچنين سياست‌هاي كلان آزمايشگاه، هر ساله، تجديد نظر و بازنگري‌ خواهند شد.

مديريت آزمايشگاه، به ‌صراحت اعلام مي‌دارد كه آزمايشگاه‌ و كاركنان آن‌ها، از هرگونه فشارهاي داخلي و يا خارجي كه تاثير منفي بر كيفيت نتايج آزمون‌ها مي‌گذارد، رها مي‌باشند. آزمايشگاه ، همه فعاليت‌هاي خود را با تاكيد بر حفظ اسرار، بدون تبعيض و به ‌صورت كامل و بر طبق اصول حرفه‌اي انجام مي‌دهد. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان، از قوانين اوليه اين آزمايشگاه‌ است. اختيارات لازم در اين زمينه، به مدير آزمايشگاه تفويض شده است.

مدير آزمايشگاه، مدير كيفيت و کارشناسان فني، خود را متعهد مي‌دانند كه سيستم مديريت كيفيت را پيگيري كرده ، الزامات استاندارد ISO/IEC۱۷۰۲۵ را در آزمايشگاه­ برآورده ،از آن تبعيت كنند.

آزمايشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی خود را متعهد مي‌داند، منابع لازم مالي و انساني را براي استقرار اين استاندارد فراهم نمايد. پيروي از سيستم مديريت كيفيت براي همه کارکنان آزمايشگاه‌، حتي مدير آزمایشگاه الزامي است.

مدير آزمايشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی