رديف

نام دستگاه

مدل دستگاه

كشور

شركت سازنده

۱

اسپكتروفتومتر

۱۰۰scan

استراليا

cary

۲

HPLC

۱۲۰۰ series

امریکا

Agilent

۳

کابینت حلال

۱۲۰۰ series

امریکا

Agilent

۴

دگسر

G1322A

امریکا

Agilent

۵

پمپ

G1311A

امریکا

Agilent

۶

دتکتور-VWD

G1314B

امریکا

Agilent

۷

پایه تزریق

G1328B

امریکا

Agilent

۸

GC

۷۸۹۰A

امریکا

Agilent

۹

ژنراتور هیدروژن

۲۰H

انگلیس

domnick hunter

۱۰

کپسول هوا

Gentec

۱۱

کپسول ازت

Gentec

۱۲

ژنراتور نیتروژن

ANG2381

ایتالیا

CLAIND

۱۳

آب دیونیزه گیری

D7381

امریکا

Thermo Scientific Branstead Easypure װ

۱۴

حمام اولترا سونیک

starsonic60

ایتالیا

liarre

۱۵

پمپ خلاء

XF5423050

فرانسه

milipore

۱۶

همزن مغناطیسی

RW20D

آلمان

IKA

۱۷

phمتر

۸۲۷

سوئیس

Metrohn

۱۸

ترازو۰/۰۰۰۰۱

MS105

سوئیس

METTLER  TOLEDO

۱۹

بن ماری

WM22

ایران

فن آزما گستر

۲۰

هیتر-شیکر ۵ خانه

RT5P

آلمان

IKA

۲۱

شیکر

GENIUS3

آلمان

IKA

۲۲

شیکر

lab dancer

آلمان

IKA

۲۳

پیپت پر کن

accu-jet

آلمان

brand

۲۴

سانتريفيوژ يخچالدار

universal 320R

آلمان

Hettich

۲۵

بن ماري ۴ خانه

WBS4

ایتالیا

FALC

۲۶

ترازو۰/۰۰۱

AX623

آلمان

Sartorius

۲۷

هود

ایران

۲۸

يخچالR&D

ji500L

ایران

ژال طب

۲۹

یخچال- فريزر

ایران

برفاب

رديف

نام دستگاه

مدل دستگاه

كشور

شركت سازنده

۳۰

HPLC-FLD

۱۲۰۰ series

امریکا

Agilent

۳۱

دگسر

۱۲۰۰ series

امریکا

Agilent

۳۲

دتکتور

۱۲۶۰ series

امریکا

Agilent

۳۳

پمپ

۱۲۰۰ series

امریکا

Agilent

۳۱

اتميک

SIGMA

استرالیا

GBC

۳۲

SPE  manifolds

TR-004012

اسپانیا

Teknokroma

۳۳

ماکروویو

ETHOS ONE

ایتالیا

MILESTONE

۳۴

هود

ایران

۳۵

GC

امریکا

Agilent

۳۶

کوره

FM6

ایران

فن آزما گستر

۳۷

GC-Headspace

 

۳۸

BELENDER

۳۹

شیکرلوله

۴۰

شیکر ارلن

۴۱

هیتر-شیکر