اندازه گیری مقادیر بنزوات، سوربات

اندازه­گيري مقادیر پروفایل اسیدهای چرب

اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفوران عسل

اندازه گیری سفید کننده قند و شکر

اندازه گیری نیتریت سوسیس و کالباس

اندازه گیری نیتریت و نیترات در آب معدنی

اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی، اسانس ها

اندازه گیری آفلاتوکسین M1 ‘BG در مواد غذایی

اندازه گیری فلاونوئید ها در آبلیمو

اندازه گیری کافئین در مواد غذایی

اندازه گیری ناتامایسین در مواد غذایی

اندازه گیری ترکیبات اسانس خوراکی و آرایشی بهداشتی

اندازه گیری آنتی اکسیدان ها در روغن

اندازه گیری استرول در روغن های خوراکی