رديف

نام دستگاه

مدل دستگاه

كشور سازنده

شركت سازنده

۱

بن ماري

WNB14

آلمان

memert

۲

بن ماري

W350S

ايران

فاطر الكترونيك

۳

پمپ فيلتراسيون

FCR-3510

تايوان

farassoo

۴

ست فيلتراسيون

۱۶۸۲۸

المان

sartorius

۵

ترازو

N92

ژاپن

AND

۶

انكوباتور

BE500

آلمان

memert

۷

انكوباتور

BE400

آلمان

memert

۸

انكوباتور

INB400

آلمان

memert

۹

انكوباتور

۳۴۹۵

ايران

بهداد

۱۰

انكوباتور

۳۴۹۵

ايران

بهداد

۱۱

انكوباتور يخچال دار

ايران

پارس طب

۱۲

ميكروسكوپ

ch30rf2000

ژاپن

olympus

۱۳

ميكروسكوپ

ch30rf2001

ژاپن

olympus

۱۴

يخچال

ايران

هيماليا

۱۵

شيكر

VG3

المان

ika

۱۶

شيكر

MS2

آمريكا

ika

۱۷

پيپت پركن ۴ عدد

ym83749،۵۰،۵۱،۵۴

المان

biomit

۱۸

ترازو

GE811

کانادا

sartorius

۱۹

ترازو

TE2101

آلمان

sartorius

۲۰

انکوباتور

INB500

آلمان

memert

۲۱

انكوباتور تست كوپان

۱۰B-A

Hansen Aerne

۲۲

شیکر

VG3

آلمان

ika

۲۳

شیکر

VG3

آلمان

ika

۲۴

لامینار فلو

Jtlvc2

ایران

ژال تجهیز

۲۵

لامینار فلو

Jtlvc2

ایران

ژال تجهیز

۲۶

لامینار فلو

Jtlvc2

ایران

ژال تجهیز

۲۷

لامینار فلو

Jtlvc2

ایران

ژال تجهیز

۲۸

ماکروفر

CS4550

مالزيا

samsung

۲۹

يخچال

JI500L

ایران

ژال طب

رديف

نام دستگاه

مدل دستگاه

كشور سازنده

شركت سازنده

۳۰

يخچال

JI500L

ایران

ژال طب

۳۱

فريزر

JF200L

ایران

ژال طب

۳۲

انکوباتور یخچالدار

آلمان

memert

۳۳

اتوكلاو

ايران

ايران طب زعيم

۳۴

اتوكلاو کثيف

A-200

ايران

ابزار طب ايران

۳۵

آب مقطرگيري

۲۰۰۸

ايران

فاطرالكترونيك

۳۶

اتوکلاو

AMA 240T

انگلیس

astell

۳۷

پیپت شور

 

 

 

۳۸

فور

BF55

ايران

فن آزما گستر

۳۹

فور

BF55

ايران

فن آزما گستر

۴۰

ترازو

BL150s

آلمان

sartotius

۴۱

pHمتر

 

 

crison

۴۲

هیتر

HM.101

 

DELTA

۴۳

هیتر

mr

آلمان

Heidolph

۴۴

هیتر

mr

آلمان

Heidolph

۴۵

پیپت پرکن

ym83759

آلمان

biohit