رديف

نام دستگاه

مدل

كشور

شركت سازنده

۱

بن ماري

W350b

ايران

فاطرالكترونيك

۲

آب مقطرگيري

F210

المان

BUCHI

۳

اندازه گيريCO2

EBI-125A-PT

المان

Ebro

۴

بورت دیجیتال

postfach 11 55

المان

BRAND

۵

هدایت سنج

metrohn856

سوئیس

metrohn

۶

قهوه کوب

kg30

ایتالیا

delonghi

۷

رفراكتومترديجيتال

RX-7000

ژاپن

atago

۸

بن ماری

WT8

ايران

فن آزما گستر

۹

آسياب

SM-1620CG-1

ژاپن

Sanyo

۱۰

ترازو ۰٫۰۰۱

GF-400

ژاپن

AND

۱۱

ترازو ۰٫۰۰۰۱

ED124S

المان

sartorius

۱۲

ديجيتالي PH متر

۷۲۰

المان

WTW

۱۳

سانتريفوژ

۱۴

كوره

۵۱۵

آمريكا

KERR

۱۵

آون

ايران

BEHDAD

۱۶

هموژنايزر

T25

المان

ika-werke

۱۷

بن ماري -شيكر

WB14

المان

memert

۱۸

تيترولاين

TZ55122mainz

المان

schott

۱۹

هيتر

HS4000

ايران

فاطر الكترونيك

۲۰

کوره

F6010

آمریکا

Thermolyne

۲۱

رطوبت سنج

MA100

المان

sartorius

۲۲

كرايواستار

type 1

المان

funke ger ber

۲۳

لاكتواستار

lacto star

المان

funke ger ber

۲۴

گلوتن

CF2015

سوئد

PERTEN

۲۵

سانتريفيوژ گلوتن

CF205

سوئد

PERTEN

۲۶

هیتر

MR

المان

HEIDOLPH

۲۷

پيپت پركن ۴ عدد

ym83763

المان

biohit

۲۸

ديجيتالي PH متر

ph720

المان

WTW

۲۹

پيپت پركن

۰۴G71754

المان

ACCU-JET

۳۰

پيپت پركن

YM90287

المان

B0ECO

رديف

نام دستگاه

مدل

كشور

شركت سازنده

۳۱

هيتر

HMS-1

DELTA

۳۲

بورت دیجیتال

۲۰۰۰

آلمان

Titrex

۳۳

شیکر ارلن

RS232-3017

آلمان

GFL

۳۴

شف بالن

EM1000

electro mantle

۳۵

روتاری

۴۰۱۱

المان

HEIDOLPH

۳۶

انکوباتور

CMS55

ایران

FanAzmaGostar

۳۷

انکوباتور

CMS55

ایران

FanAzmaGostar

۳۹

هیتر ۴ خانه

F64

ايتاليا

FALC

۴۰

هیتر

MR-HEI

آلمان

HEIDOLPH

۴۱

آسیاب

A11B

آلمان

ika

۴۲

هضم کجلدال

D-40599

آلمان

BEHR

۴۳

تقطیر کجلدال

S3

آلمان

BEHR

۴۴

سوکسله

KV5M

آلمان

BEHR

۴۵

آون

BF-55

ایران

فن آزما گستر

۴۶

شیکر الک

EML200

آلمان

HAVER&BOECKER

۴۷

پلاریمتر

AP-300

ژاپن

ATAGO

۴۸

آسیاب

M20

آلمان

IKA

۴۹

آسیاب

ايران

۵۰

ترازو۰/۰۱

AX2202

آلمان

sartorius

۵۱

اواتراسونيک

ULTRA30H

ایتالیا

TECNO-GAZ

۵۲

یخچال

rf-365

ايران

هيماليا

۵۳

هود شيميايي

ايران

فراسنگ درسا

۵۴

هود شيميايي

ايران

فراسنگ درسا

۵۵

هود شيميايي

ايران

فراسنگ درسا

۵۶

کمد نگهدارنده

ايران

فراسنگ درسا

۵۷

ديجيتالي PH متر

۱٫۷۴۴٫۰۰۱۰metrohn

سوئیس

metrohn

۵۸

هیتر ۴ خانه

F64

ايران

پارس فراسو

۵۹

TPM

testo270

آلمان

۶۰

ديجيتالي PH متر

metrohn827

سوئیس

metrohn

۶۱

سوکسله اتوماتیک

۶۲

آب مقطرگيري

۲۱۰۸

آلمان

GFL

۶۳

پیپت شور

ايران