صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام معرفی نشده مسئول فنی در داروخانه

اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام معرفی نشده مسئول فنی در داروخانه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تعداد بازدید : 225

اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام معرفی نشده مسئول فنی در داروخانه

اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام مسئول فنی در داروخانه

darou

با توجه به ماده ۱۹ و تبصره مربوطه در آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها و همچنین طبق مصوبه منطقه آمایشی ۱۰ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در صورت مشاهده بیش از سه بار حضور قائم مقام مسئول فنی که به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی نگردیده است، مراتب به سازمانهای بیمه گر اعلام خواهد گردید.