صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت دارو » اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام معرفی نشده مسئول فنی در داروخانه

اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام معرفی نشده مسئول فنی در داروخانه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
تعداد بازدید : 995

اطلاعیه در خصوص حضور مداوم قائم مقام معرفی نشده مسئول فنی در داروخانه

با توجه به آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، در صورت مشاهده بیش از سه بار حضور قائم مقام مسئول فنی که به معاونت غذا و دارو معرفی نگردیده باشند، مراتب به سازمان های بیمه گر اعلام خواهد گردید.

با توجه به ماده ۱۹ و تبصره مربوطه در آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها و همچنین طبق مصوبه منطقه آمایشی ۱۰ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در صورت مشاهده بیش از سه بار حضور قائم مقام مسئول فنی که به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی نگردیده است، مراتب به سازمانهای بیمه گر اعلام خواهد گردید.